Teren lodowiska został już ogrodzony bandami i trwają prace związane z jego budową. Obecnie wykonywane są roboty związane z budową podłoża pod płytę lodowiska oraz budową kanałów technologicznych do instalacji chłodzenia. Przedstawiciel firmy FIL-POL zapewnia, że nowoczesna technologia wykonania oraz system mrożenia płyty gwarantuje powstanie lodowiska do dnia 19 grudnia. Lodowisko jest usytuowane tradycyjnie w Parku Zdrojowym obok amfiteatru.