Farma Arche zaprosiła mieszkańców Konstancina-Jeziorny na „Spotkanie Sąsiedzkie” w dawnej Fabryce Papieru. W jednym z budynków, który jeszcze nadaje się do zorganizowania takiego spotkania zjawiło się naprawdę wielu mieszkańców oraz przedstawicieli miejscowych stowarzyszeń a także kilku radnych.

To chyba dobry znak, że firma, która ma zamiar inwestować zaprasza mieszkańców na konsultacje. Prezes Władysław Grochowski przedstawił historię powstania swojej firmy i osiągnięcia w rewitalizacji obiektów zabytkowych. Jako przykład podał adaptację na hotel zabytkowego kompleksu dawnej cukrowni w Żninie, który jest bardzo podobny do naszej zabytkowej Fabryki Papieru w Mirkowie. Na spotkaniu przedstawiono szczegółowy zarys planów rewitalizacji obiektów zabytkowych Fabryki Papieru i plany budowy osiedla mieszkaniowego. Mieszkańcy mogli swobodnie zadawać pytania i największe kontrowersje wzbudzało oczywiście budowa osiedla oraz problemy komunikacyjne, które już istnieją i jakoś trzeba je rozwiązać. Prezes Władysław Grochowski zapewniał, że jest już po rozmowie z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem i ma pierwsze ustalenia odnośnie obwodnicy Konstancina. Jednak na pytanie z sali nie potrafił odpowiedzieć jakie to ustalenia i jednocześnie odpowiedział, że budowa obwodnicy to kluczowy problem do rozwiązania, aby zacząć realizację planowanego projektu w Mirkowie.

Przedstawiciele Arche zapewniają, że to nie ostatnie spotkanie z mieszkańcami i chcą już na wiosnę zorganizować kolejne, aby wspólnie wypracować jakąś strategię.

Czas ucieka i tak jak mówił prezes Grochowski zabytkowy obiekt w Mirkowie będzie ulegał dalszej dewastacji, jeśli w najbliższym czasie nie zaczną się prace remontowe.

Może najwyższy czas, aby potencjalny inwestor oraz władze gminy wraz z mieszkańcami usiedli do stołu.